Juvenes verkkokauppa
       Pikahaku: 
         Ostoskorissa 0 tuotetta  

Hallinnon kehittäminen
Kuva Tuote Hinta  
Aluehallintouudistuksen toimeenpano ja toteutuminen,Työryhmän raportti eduskunnalle annettavaa selontekoa varten
40.40 €
Aluehallintovirastojen hallinnollisten tehtävien kokoaminen
Painosvuosi:2014
27.25 €
Aluehallintovirastojen ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ohjausjärjestelmän kehittämistyöryhmän raportti 12
Aluehallintovirastojen ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ohjausjärjestelmän kehittämistyöryhmä
27.25 €
Aluehallintovirastojen strategiaasiakirja 2012 – 2015
Painosvuosi:2011
27.00 €
Asiakaspalvelu 2014 – Yhdessä palvelut lähelle - Julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämishankkeen loppuraportti
Julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämishankkeen päätyöryhmä, hallitusneuvos Tarja Hyvönen, finanssineuvos Teemu Eriksson, ylitarkastaja Jaana Haatainen, lainsäädäntöneuvos Sami Kouki
40.00 €
Asiakaspalvelu2014 – Yhdessä palvelut lähelle Julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun jatkovalmistelutyöryhmän loppuraportti
Painosvuosi:2014
40.00 €
Entä jos... - Näkökulmia ja ideoita innovatiivisen hallinnon rakentamiseen
VM, TEM, LVM, OKM
Painosvuosi:2011
27.00 €
JulkICT-työryhmän loppuraportti - Julkisen hallinnon ICT-hallinnon kokonaisvaltainen järjestämismalli
Painosvuosi:2011
27.00 €
Kainuun hallintokokeilun päättyminen
Kainuun hallintokokoilun seurantasihteeristö
27.25 €
Kainuun hallintokokeilun seurantaryhmän V väliraportti
Kainuun hallintokokeilun seurantaryhmä
Painosvuosi:2011
27.00 €
Kantelutyöryhmän loppuraportti
Painosvuosi:2012
27.25 €
Koncentrering av regionförvaltningsverkens administrativa uppgifter
Painosvuosi:2014
27.25 €
Magistraternas strategidokument 2012 - 2015
Painosvuosi:2012
27.25 €
Maistraattien strategiaasiakirja 2012–2015
Painosvuosi:2011
27.00 €
Rajaliikenteen hallinnan tehostaminen sekä Rajavartiolaitoksen ja Tullin viranomaisyhteistyön edelleen syventäminen
Painosvuosi:2014
27.25 €
Selvitys maistraattien mahdollisen aluehallintovirastoihin liittämisen vaikutuksista
Painosvuosi:2013
27.25 €
Tilastolain uudistamistyöryhmän muistio
Painosvuosi:2012
27.25 €
TYÖVOITTO - Haastavan ajan hallinton uudistus
27.25 €
Valtion yhteisen työasemapalvelun toimintamalli; organisointi ja henkilöstön asema - Valtion yhteisen työasemaratkaisun toteuttamisen organisointia ja henkilöstöratkaisua valmistelevan projektiryhmän väliraportti
Painosvuosi:2011
27.00 €
Verkställandet och utfallet av regionförvaltningsreformen
Painosvuosi:2013
40.40 €
What if.... - perspectives and ideas for an innovative approach to administrative governance
Painosvuosi:2013
27.25 €
Yhdessä, uudistuen, tasapainoisesti! Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman loppuraportti
27.25 €
Yhteisen asiakaspalvelun pilotoinnin seuranta- ja arviointiraportti Pilotointi viidessä Asiointipisteessä 23.9.2014–30.4.2015
Painosvuosi:2015
27.25 €
Yhtenäisen valtioneuvoston rakennetta arvioivan parlamentaarisen komitean (KEHU-komitea) mietintö
Painosvuosi:2015
27.50 €
Yhtenäisen valtioneuvoston rakennetta arvioivan parlamentaarisen komitean (KEHU-komitea) väliraportti
Painosvuosi:2014
27.25 €
Ympäristö-, luonnonvara- ja energiatilastoinnin kehittämistä, yhteenkokoamista ja alueellistamista valmistelevan työryhmän loppuraportti
Painosvuosi:2011
27.00 €