Juvenes verkkokauppa
       Pikahaku: 
         Ostoskorissa 0 tuotetta  

Hallinnon kehittäminen
Aluehallintouudistuksen toimeenpano ja toteutuminen,Työryhmän raportti eduskunnalle annettavaa selontekoa varten
ISBN-13:978- 952-251-388-5 
Julkaisusarja ja -numero:Valtiovarainministeriön julkaisuja 28/2012 
Julkaisuvuosi:2012 
Kieli:suomi 
Saatavuus:Juvenes Print 
Sivumäärä:190 
Tyyppi:nidottu. 

40.40 €

TiivistelmäHyväksyessään hallituksen esitykset aluehallinnon uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi eduskunta edel-lytti hallituksen huolehtivan siitä, että eduskunnalle annetaan seikkaperäinen selonteko vuoden 2012 loppuun mennessä aluehallintouudistuksen toimeenpanosta ja toteutumisesta. Valtiovarainministeriö asetti 27.6.2011 työryhmän valmistelemaan selontekoa. Työryhmän työtä ohjasi aluehallinnon uudistuksen seurantatyöryhmä.Työryhmän yleisarvio uudistuksen toteutumisesta ja sille asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta on positiivinen. Monialainen virastomalli ja omaksuttu ohjausjärjestelmä ovat jo osoittaneet vahvuutensa. Poikkihallinnollinen yhteistyö ja synergia ovat sekä aluehallintovirastoissa että ELY-keskuksissa kehittyneet osin jopa odotettua paremmin ja nopeammin. Valittu ohjausmalli on ollut edelläkävijä tulosohjauksen uudistamiselle koko valtionhallinnossa. Uudistuksen toteuttamista ja uusien viranomaisten toimintaa on ensimmäisinä vuosi-na kuitenkin vaikeuttanut tehtäviin nähden liian alhainen määrärahataso ja erityisesti tietohallinnon näkökul-masta lyhyt valmistelu- ja toimeenpanoaika.Työnsä perusteella työryhmä ehdottaa useita toimenpiteitä aluehallinnon edelleen kehittämiseksi.


Takaisin