Juvenes verkkokauppa
       Pikahaku: 
         Ostoskorissa 0 tuotetta  

Hallinnon kehittäminen
Aluehallintovirastojen ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ohjausjärjestelmän kehittämistyöryhmän raportti 12
Aihe:Aluehallintovirastojen ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ohjausjärjestelmän kehittämistyöryhmän raportti 
ISBN-13:978- 952-251-554-4 
Julkaisusarja ja -numero:12/2014 
Julkaisuvuosi:2014 
Kieli:suomi 
Saatavuus:Juvenes Print 
Sivumäärä:87 
Tekijät:Aluehallintovirastojen ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ohjausjärjestelmän kehittämistyöryhmä 
Tyyppi:Julkaisu 

27.25 €

Valtiovarainministeriö asetti 16.4.2013 työryhmän aluehallintovirastojen ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ohjausjärjestelmän kehittämiseksi hallituksen aluehallintouudistuksen toimeenpanosta ja toteutumisesta eduskunnalle antaman selonteon (ALKU-selonteko) linjausten mukaisesti. Selonteossa linjattiin, että aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten ohjausmallia selkeytetään ja yksinkertaistetaan siirtymällä kaksiportaiseen ohjaus- ja suunnittelujärjestelmään. Työryhmän tehtävänä oli tehdä ehdotukset ohjausjärjestelmän kehittämisen edellyttämiksi säädösmuutoksiksi perusteluineen; tehdä ehdotus yhteisen strategia-asiakirjan 2016 - 2019 rakenteeksi, valmisteluaikatauluksi ja -menetelmäksi sekä sovittaa yhteen aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten ohjauksen muuta kehittämistyötä. Työryhmä päätti yksimielisesti, että strategia-asiakirjan rakenne on tarkoituksenmukaista laatia vasta strategiaasiakirjan valmistelun yhteydessä. Työryhmän näkemyksen mukaan aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten ohjausjärjestelmää tulisi kehittää strategisemmaksi, kevyemmäksi, poikkihallinnollisemmaksi ja yhtenäisemmäksi samalla ALKU-selonteossa tehdyt linjaukset huomioon ottaen. Työryhmä on määritellyt näiden tavoitteiden toteuttamisen edellyttämät toimenpiteet sekä niiden tarkemman sisällön. Työryhmä on laatinut ehdottamiensa toimenpiteiden perusteella luonnoksen tarvittaviksi lainsäädäntömuutoksiksi aluehallintovirastoja ja ELY-keskuksia koskevaan lainsäädäntöön. AVI-


Takaisin