Juvenes verkkokauppa
       Pikahaku: 
         Ostoskorissa 0 tuotetta  

Hallinnon kehittäminen
Asiakaspalvelu2014 – Yhdessä palvelut lähelle Julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun jatkovalmistelutyöryhmän loppuraportti
Aihe:Asiakaspalvelu2014 – Yhdessä palvelut lähelle 
ISBN-13:978- 952-251- 588-9 
Julkaisusarja ja -numero:20/2014 
Julkaisuvuosi:2014 
Kieli:suomi 
Painosvuosi:2014 
Saatavuus:Juvenes Print 
Sivumäärä:224 
Tyyppi:Julkaisu 

40.00 €

Julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun kehittämishankkeen (Asiakaspalvelu2014 -hanke) tavoitteena on, että asiakkaat saavat julkisen hallinnon asiakaspalvelut yhteisistä asiointipisteistä koko maassa yhdenvertaisesti ja kohtuuetäisyydellä asuinpaikastaan. Palvelut voidaan tuottaa näin myös tehokkaasti ja taloudellisesti. Yhteisen asiakaspalvelun valmistelua on jatkettu hankkeen kesällä 2013 valmistuneen loppuraportin pohjalta. Jatkovalmistelutyöryhmä on esimerkiksi valmistellut yhteisen asiakaspalvelun pilotointia ja tarkentanut rahoitusmallia sekä tehnyt muutoksia yhteistä asiakaspalvelua koskevaan hallituksen esitysluonnokseen. Yhteistä asiakaspalvelua tullaan pilotoimaan syksystä 2014 alkaen viidellä paikkakunnalla: Mikkelissä, Oulussa (Kiiminki), Paraisilla, Pelkosenniemellä ja Saarijärvellä. Pilotoinnin kokemuksista kootaan raportti kesäkuussa 2015. Työryhmä ehdottaa, että lakisääteisiä asiointipisteitä perustettaisiin 144 kuntaan. Asiointipisteitä ylläpitävät kunnat on pyritty valitsemaan niin, ettei asiointipisteiden ja toimijoiden omien pisteiden kesken synny tarpeetonta päällekkäisyyttä ja että asiointipisteen vaikutusalueen asukkaista vähintään 90 %:lla on asiointipisteeseen maanteitse tai rautateitse lyhyempi matka kuin 40 kilometriä. Yhteistä asiakaspalvelua koskeva hallituksen esitys ehdotetaan annettavaksi eduskunnalle syksyllä 2015 siten, että jatkovalmistelussa otetaan huomioon pilotoinnista saadut kokemukset. Lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2016 alussa. Siirtymisen yhteiseen asiakaspalveluun on suunniteltu tapahtuvan maakunnittain vuosien 2016–2019 aikana. Asiakaspalvelu2014


Takaisin