Juvenes verkkokauppa
       Pikahaku: 
         Ostoskorissa 0 tuotetta  

Muut julkaisut
Kohti strategisempaa, kevyempää, poikkihallinnollisempaa ja yhtenäisempää tulosohjausta Tulosohjauksen kehittämishankkeen loppuraportti
Aihe:Valtiovarainministeriön julkaisuja 21/2012 
ISBN-13:978- 952-251-363-2 
Julkaisuvuosi:2012 
Kieli:suomi 
Osasto:Valtiovarainministeriön julkaisuja 
Painosvuosi:2012 
Saatavuus:Juvenes Print 
Sivumäärä:78 

27.25 €

Suomen tulosohjausjärjestelmä on kansainvälisessä vertailussa esimerkillinen, mutta kahdenkymmenen kehitysvuoden aikana ympäröivän maailman muutokset ovat johtaneet tilanteeseen, jossa sinänsä hieno järjestelmä ei toimikaan täydellisesti eikä tuota toivottuja tuloksia. Monimutkaistuneen maailman entistä haastavammat ongelmat vaativat aivan toisenlaista painoa yhteisille tavoitteille ja yhdessä tekemiselle. Tulosohjauksen uudistamisen keskeisiksi tavoitteiksi on määritelty, että ohjaus on jatkossa strategisempaa, kevyempää, poikkihallinnollisempaa ja yhtenäisempää. Tulosohjauksen kehittämishanke on esittänyt seuraavia ehdotuksia ja toimeenpanon tukitoimia valtionhallinnon tulosohjaukseen: Ehdotus 1: Otetaan käyttöön kaikille yhteiset tulosohjauksen periaatteet Ehdotus 2 Kytketään hallitusohjelma- ja budjettiohjaus tiiviimmin yhteen tulosohjauksessa Ehdotus 3 Otetaan käyttöön uusi tulosprisma ja sen kuvaustapa, joka korostaa yhtenäisyyttä, poikkihallinnollisuutta ja yhteisiä tavoitteita Ehdotus 4 Lisätään strategisuutta ja kevennetään tulosohjausta hallinnonaloilla ottamalla käyttöön hallituskausittainen sykli Ehdotus 5 Otetaan käyttöön yhteisiä hallinnollisia tavoitteita esimerkiksi henkilöstöstä, tietohallinnosta ja tilatehokkuudesta Ehdotus 6 Otetaan käyttöön valtion tulostietojärjestelmään laadittava tulossopimuspohja Ehdotus 7 Toteutetaan tulosohjauksen uudistavien käytäntöjen pilotointi Ehdotus 8 Laaditaan uudistettu tulosohjauksen ja -johtamisen käsikirja Ehdotus 9 Toteutetaan tulosohjauksen valmennusohjelma ministeriöille ja virastoille Ehdotus 10 Vakiinnutetaan tulosohjausverkoston toiminta ja ministeriöihin nimetään tulosohjauksen laadun ohjauksesta vastaavat Ehdotus 11 Ulkoisten arviointien ja itsearviointien käyttöön kannustetaan Ehdotus 12 Selkeytetään tulos- ja johtamissopimuksien toisiaan täydentävää roolia


Takaisin