Juvenes verkkokauppa
       Pikahaku: 
         Ostoskorissa 0 tuotetta  

Muut julkaisut
Enemmän ongelmien ehkäisyä, vähemmän korjailua? Perheitä ja lapsia tukevien palvelujen tuloksellisuus ja kustannusvaikuttavuus
ISBN-13:978- 952-251-450-9 
Julkaisusarja ja -numero:Valtiovarainministeriön julkaisuja 11/2013 
Julkaisuvuosi:2013 
Kieli:suomi 
Saatavuus:Juvenes Print 
Sivumäärä:76 
Tekijät:Sipilä Jorma, Österbacka Eva 

27.25 €

Valtiovarainministeriö kutsui emeritus professori Jorma Sipilän ja professori Eva Österbackan selvi-tyshenkilöiksi arvioimaan, missä määrin on perusteita tarkastella perheitä ja lapsia tukevia palveluja sosiaalisina investointeina, joihin panostamalla voidaan välttää suurempia julkisia kustannuksia kor-jaavista toimenpiteistä. Suomessa on eri ohjelmilla ja lainsäädännöllä pyritty ehkäisevien toimien vahvistamiseen, jotta huos-taanotot ja laitossijoitukset vähenisivät. Toisin on käynyt: raskaimmat toimet lisääntyvät yhä. Suurin osa lapsista ja nuorista voi hyvin, mutta yhä useammat eivät. Yhteiskunnan vaatimukset kasvavat, mut-ta selviytymisen edellytykset eivät. Politiikkatoimien kustannusvaikuttavuuden tutkimus elää kansainvälistä nousukautta. Suomessa lasten ja nuorten ongelmista ja niiden hallinnasta kerätään kovin vähän tietoa ja tiedon käyttö on hankalaa. Hyvin perustellun politiikan tueksi tarvittaisiin siksi kansallinen tutkimusohjelma. Kansainvälisen tutkimuksen valossa lasten ja nuorten ongelmien ehkäiseminen on miltei aina tuloksel-lista ja taloudellista kannattavaa. Ongelmien ehkäisemisen keinoista lasten kouluvalmiuksien tukeminen nousee vahvimmin esille. Varhaiskasvatuksen kustannusvaikuttavuus on tulosten mukaan hyvin korkea erityisesti huonoosaisten perheiden kohdalla.


Takaisin