Juvenes verkkokauppa
       Pikahaku: 
         Ostoskorissa 0 tuotetta  

Muut julkaisut
Keskushallinnon virastorakenneselvitys Keskushallinnon virastorakenne – kartoitus nykytilasta
Aihe:Keskushallinnon virastorakenneselvitys 
ISBN-13:978-952-251-543-8 
Julkaisusarja ja -numero:8/2014 
Julkaisuvuosi:2014 
Kieli:suomi 
Painosvuosi:2014 
Saatavuus:Juvenes Print 
Sivumäärä:96 
Tekijät:Puheenjohtaja Katju Holkeri finanssineuvos, valtiovarainministeriö Sihteerit: hallintoasiantuntija Timo Moilanen, työmarkkinaanalyytikko Anna Similä ja lainsäädäntöneuvos Markus Siltanen, valtiovarainministeriö 
Tyyppi:Julkaisu 

27.25 €

Keskushallinnon virastorakenneselvitys perustuu hallituksen vuonna 2013 esittelemään rakennepoliittiseen ohjelmaan. Selvitys sisältää nykytilakatsauksen niistä valtion keskushallinnon virastoista ja laitoksista, jotka kuuluvat valtion budjettitalouden piiriin. Selvitys koostuu keskushallinnon historiakatsauksesta, hallinnonalojen virastoja ja laitoksia kuvaavista keskeisistä tunnusluvuista ja niitä koskeneista viime vuosien rakenneuudistuksista, ministeriöiden ja eräiden virastojen ylimmän johdon haastattelukierroksesta ja aihetta koskevasta kansainvälisestä selvityksestä. Selvitys sisältää myös työryhmän havaintoja vaikka varsinaisia toimenpidesuosituksia ei ole pyritty laatimaan. Suomalainen virastorakenne on muotoutunut historiallisen kehityksen tuloksena. Kehitys alkoi suurten keskusvirastojen luomisella ja valtion tehtäväpiirin laajentuessa virastoja on rakennettu hoitamaan yhä laajempaa tehtäväjoukkoa. Kehitys näyttää pääpiirteissään samanlaiselta myös kansainvälisen selvityksemme piiriin kuuluvissa maissa. Kehittämisen myötä valtion budjettitalouden henkilöstömäärä on supistunut vuoden 1988 huippulukemasta 215 000 henkilöstä 81 200 henkilöön. Virastojen vertailu on osoittautunut selvitystä tehdessämme varsin vaikeaksi. Tämä johtuu erityisesti siitä, että virastoja koskevat tiedot ovat hajallaan eri tietojärjestelmissä ja tietojen kokoaminen on vaikeaa ja aikaa vievää. Myös virastokäsite tai oikeammin sen puute aiheuttaa ongelmia. Virastorakennetta kehitettäessä keskeisimpiä huomioitavia näkökohtia ovat toiminnan luonne, kansalais- ja asiakasnäkökulma, johtaminen, toimivat ohjausjärjestelmät sekä näitä seikkoja palveleva rakenne. Varmaa on, että toiminnan tehostaminen ja tuottavuuden kehittäminen täytyy sisällyttää osa-alueina rakenneuudistuksiin jatkossakin. Harkittavaksi jää, voidaanko pieniä virastoja koota osaksi isompia virastoja huomioiden niiden toiminnan luonne ja tehtävät. Myös erilaisia virastoluokitteluja on mahdollista pohtia. Työn keskeiset havainnot on koottu kappaleeseen 10.1. VM_


Takaisin