Juvenes verkkokauppa
       Pikahaku: 
         Ostoskorissa 0 tuotetta  

Muut julkaisut
Keskus- ja aluehallinnon virastoselvitys -hanke (VIRSU)
Aihe:Keskus- ja aluehallinnon virastoselvitys -hanke (VIRSU) 
ISBN-13:978- 952-251-642-8 
Julkaisusarja ja -numero:4/2015 
Julkaisuvuosi:2015 
Painosvuosi:2015 
Saatavuus:Juvenes Print 
Sivumäärä:244 
Tekijät:Aluehallinnon selvitysryhmä 
Tyyppi:Julkaisu 

40.40 €

Aluehallinnon selvitysryhmän raportissa tarkastellaan valtion aluehallinnon toimintaympäristöä, sisäisiä muutoshankkeita sekä toisaalta keskus- ja aluehallinnon ja toisaalta valtion ja kuntien välistä työnjakoa. Selvitysryhmä on määritellyt neljä keskenään peruslähtökohdiltaan erilaista perusratkaisua aluehallinnon rakenteen kehittämiseksi: mallit A, B, C ja D. Malleista on mahdollista toteuttaa myös erilaisia yhdistelmiä ja variaatioita. Malleista tehdyssä vaikutusarvioinnissa arvioidaan kunkin perusratkaisun ominaisuuksia ja vaikutuksia suhteessa nykytilaan. Selvitysryhmä ei ota kantaa siihen, minkä mallin pohjalta tai suuntaisesti aluehallintoa tulisi tulevalla hallituskaudella kehittää, vaan luovuttaa selvitystyönsä taustamateriaaliksi käytettäväksi asiasta jatkossa päätöksiä ja linjauksia tehtäessä. Alue_


Takaisin