Juvenes verkkokauppa
       Pikahaku: 
         Ostoskorissa 0 tuotetta  

Muut julkaisut
Yhteisillä periaatteilla kohti tulevaisuuden virastorakennetta
Aihe:Yhteisillä periaatteilla kohti tulevaisuuden virastorakennetta 
ISBN-13:978- 952-251-640-4 
Julkaisusarja ja -numero:3/2015 
Julkaisuvuosi:2015 
Painosvuosi:2015 
Saatavuus:Juvenes Print 
Sivumäärä:101 
Tekijät:Puheenjohtaja Katju Holkeri finanssineuvos, valtiovarainministeriö Sihteerit: hallintoasiantuntija Timo Moilanen ja lainsäädäntöneuvos Markus Siltanen, valtiovarainministeriö 

27.25 €

Virastorakenneselvityksen ensimmäisessä vaiheessa laadittiin katsaus keskushallinnon virastorakenteen nykytilasta (selvityksen loppuraportti 7.3.2014; VM 8/2014). Nykytilan kartoituksen jälkeen päätettiin asettaa hanke selvittämään keskushallinnon virastojen uudistusmahdollisuuksia erityisesti valtioyhteisön kokonaisuuden ja tulevaisuuden haasteiden näkökulmasta. Samalla asetettiin hankeryhmä selvittämään myös aluehallintokokonaisuutta. Keskushallinnon virastorakenneselvityshanke on laatinut virastojen yhteiset kehittämisperiaatteet virastojen toimintojen kehittämiseksi ja taloudellisten reunaehtojen varmistamiseksi myös tulevina vuosina. Hankkeen esittämät kehittämisperiaatteet ovat selkeä rakenne ja ohjaus, valtakunnallinen toimivalta lähtökohtana, asiakasnäkökulma, sähköiset palvelut sekä kyky muutokseen ja riskienhallinta. Hankeryhmän keskeiset rakenteelliset esitykset ovat seuraavat: (1) pienet virastot yhdistetään toiminnallisesti samankaltaisiin suurempiin yksiköihin riittävän suuren virastokoon muodostamiseksi, (2) muista tulosohjatuista virastoista tehdään kirjanpitoyksiköitä sekä (3) erityisen suurta riippumattomuutta vaativia tehtäviä suorittavat pienet virastot liitetään itsenäiseksi osaksi hallinnonalan emovirastoa. Hankeryhmä on esittänyt myös joukon konkreettisia virastorakenteita koskevia muutosesityksiä. Lisäksi loppuraportti sisältää kehittämisehdotuksia koskien konserniohjausta sekä tietopohjan ja vertailukehittämisen parantamista.


Takaisin