Juvenes verkkokauppa
       Pikahaku: 
         Ostoskorissa 0 tuotetta  

Muut julkaisut
Keskus- ja aluehallinnon virastoselvityshankkeen yhteinen koontiraportti
Aihe:Keskus- ja aluehallinnon virastoselvityshankkeen yhteinen koontiraportti 
ISBN-13:978- 952-251-644-2 
Julkaisusarja ja -numero:5/2015 
Julkaisuvuosi:2015 
Painosvuosi:2015 
Saatavuus:Juvenes Print 
Sivumäärä:38 
Tekijät:Keskus- ja aluehallinnon virastoselvityshankkeen (VIRSU) ohjausryhmä 
Tyyppi:Julkaisu 

27.25 €

Keskus- ja aluehallinnon virastoselvityshankkeen (VIRSU) yhteisessä koontiraportissa tarkastellaan valtion keskus- ja aluehallinnon virastorakenteen uudistamista. Hankkeen työn tuloksena on päädytty viiteen keskeiseen yhteiseen virastorakenteen kehittämisperiaatteeseen, jotka ovat (1) selkeä rakenne ja ohjaus, (2) valtakunnallinen toimivalta, (3) asiakasnäkökulma, (4) sähköiset palvelut sekä (5) kyky muutokseen ja riskienhallinta. Lisäksi aluehallintoa koskee periaate (6) käyntiasioinnin tarjoamisesta julkisen hallinnon yhteisissä asiointipisteissä. Keskushallinnon rakenteelliseksi kehittämiseksi hanke esittää, että (1) pienet virastot yhdistetään toiminnallisesti samankaltaisiin suurempiin yksiköihin riittävän suuren virastokoon muodostamiseksi, (2) muista tulosohjatuista virastoista tehdään kirjanpitoyksiköitä sekä (3) erityisen suurta riippumattomuutta vaativia tehtäviä suorittavat pienet virastot liitetään itsenäiseksi osaksi hallinnonalan emovirastoa. Aluehallinnon rakenteelliseksi kehittämiseksi hanke selvitti neljän erityyppisen rakennemallin etuja ja haittoja. Aluehallinnon rakennemalleista on tehty laaja vaikutusarviointi siinä laajuudessa kuin se on ollut mahdollista annetussa aikataulussa. Arvioinnissa osoittautuivat parhaiksi valtion aluehallinnon tehtävät yhteen alueellisen toimivallan omaavista virastoista koostuvaan virastokokonaisuuteen kokoava malli B ja kahteen valtakunnalliseen virastoon nykyiset aluehallinnon tehtävät kokoava malli C. Kumpikaan näistä ei kuitenkaan ole sellaisenaan optimaalinen toteutettavaksi. Hanke ehdottaakin, että mm. hankkeessa tehtyjä eri mallien vaikutusarviointeja sekä variaatioita tulisi selvittää tarkemmin. VIRSU


Takaisin